POVRAT / REKLAMACIJE / ZAMJENA Kupac ima pravo na povrat odnosno reklamaciju robe u roku od 7 dana ukoliko naručeni artikl ne odgovara opisu naručenog proizvoda. Reklamacije se zaprimaju pisanim putem na e-mail: info@radovanpetrovic.com ili na adresu RADOVAN PETROVIĆ, Tina Ujevića 7, 10410, Velika Gorica. Prilikom povrata naručenog artikla Kupac snosi trošak povrata. Ukoliko je učinjena pogreška od strane Prodavatelja ili se radi o greški na naručenom artiklu, troškove povrata snosi Prodavatelj. Prodavatelj je dužan u roku od 30 dana od dana primitka pisane reklamacije Kupcu zamijeniti proizvod.